Privacy Policy

365 Sports vindt jouw privacy en de transparantie over het gebruik van jouw persoonsgegevens belangrijk. In deze Privacy Policy word je daarom van informatie voorzien hoe we je persoonsgegevens gebruiken op 365-sports.nl. 

 

365 Sports, gevestigd aan Teugseweg 25, 7418 AM  Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 

 1. Contactgegevens

 

365 Sports
Teugseweg 25
7418 AM
Tel: +31 (0)570 606916

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

 

365 Sports verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer 

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

365 Sports heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie. 

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

4.1 De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, of om op verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 365 Sports verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Om jouw betaling af te handelen;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Voor direct marketing, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of (on)geadresseerde post. Als je een account hebt aangemaakt en een of meerdere artikelen hebt gekocht, mogen wij je benaderen voor marketingdoeleinden. Als wij je elektronische contactgegevens hebben gekregen in het kader van de verkoop van onze artikelen mogen wij deze contactgegevens op grond van de wet zonder verdere toestemming gebruiken voor het versturen van commerciële communicatie voor ‘eigen gelijksoortige artikelen of diensten’. Dit zijn artikelen uit ons eigen assortiment waarvan je logischerwijs kunt bedenken dat die tot ons aanbod behoren. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens, zie hoofdstuk 9: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

 

4.2 365 Sports verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden waarvoor je expliciet toestemming hebt moeten geven:

 

 • 365 Sports analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • 365 Sports volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 

4.3 365 Sports verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld als onderdeel van de (financiële) bewaarplicht. 

 

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

In het algemeen bewaart 365 Sports je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna zullen wij je gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een ander doeleinde. Bijvoorbeeld als wij documenten voor een minimale termijn moeten bewaren op grond van de wet.

 

Accountgegevens inclusief je voorkeuren bewaren we alleen zolang je je account actief gebruikt. Wanneer je 5 jaar niet actief bent geweest, zullen we onder bepaalde voorwaarden je accountgegevens verwijderen. Wanneer je wel een account hebt aangemaakt, maar nooit besteld hebt, is deze periode korter, namelijk 3 jaar. Je gegevens over bestellingen en facturen bewaren we 7 jaar in verband met de wettelijke vastgestelde bewaartermijnen.

 

Categorie

Bewaartermijn

Start van bewaartermijn

Boekhouding en administratie

7 jaar

Start boekjaar (vanaf 1 januari) volgend op de documentendatum

Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geimporteerde en geexporteerde goedereren en andere relevante informatie

7 jaar

Start boekjaar (vanaf 1 januari) volgend op datum waarop informatie betrekking heeft

Klachten

5 jaar

Start boekjaar (vanaf 1 januari) volgend op datum van behandelen van klacht

Betalingsoverzicht/ facturen (rekeningspecificatie van bestellingen)

7 jaar

Start boekjaar (vanaf 1 januari) volgend op datum voldoen relevante claim / factuur

Alle inkooprecords van goederen, import en export

7 jaar

Start boekjaar (vanaf 1 januari) volgend op datum waarop informatie betrekking heeft

Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijnen:

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

 

365 Sports verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 365 Sports blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

365 Sports werkt onder meer samen met partijen die ons helpen met het volgende:

 

 1. Logistieke en operationele doeleinden. Je kunt denken aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van emails.
 2. Marketingdiensten voor het personaliseren van de webshop en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op websites/apps van derden. We gebruiken hiervoor software, zoals bijvoorbeeld Google Adwords.
 3. Analyse-diensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en het gebruik van onze webshop. We gebruiken hiervoor software, zoals Google Analytics.
 4. IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van je gegevens.

 

 1. Cookies (en daarmee vergelijkbare technieken)

 

Deze cookieverklaring is van toepassing op de 365 Sports website op https://www.365-sports.nl,  Voor uw gebruik van de 365 Sports website wordt u gevraagd om akkoord te gaan met het gebruik van cookies door 365 Sports. In deze verklaring kunt u alle informatie vinden die betrekking heeft op deze cookies. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies kan dit invloed hebben op uw gebruikservaring op de 365 Sports website.

E-mail:  [email protected]Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer geplaatst kunnen worden wanneer u de 365 Sports website bezoekt. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Een cookie bevat meestal de naam van de site waar de cookie vandaan komt en de levensduur van de cookie.

Voor welke doeleinden gebruiken we cookies? 
We gebruiken cookies om de 365 Sports website anonieme statistieken te verkrijgen, op basis waarvan we de structuur en inhoud van de site kunnen verbeteren. Op basis van deze informatie is het niet mogelijk persoonlijk identificeren. 
De doeleinden voor het gebruik van deze cookies zijn als volgt samen te vatten:

 • De 365 Sports website en diensten afstemmen op de bezoekers
 • Het tonen van advertenties en aanbevelingen gebaseerd op uw gebruik van de Website, uw voorkeuren en uw interesses;
 • Het verkrijgen van pseudo-anonieme statistieken;
 • Het verbeteren van de 365 Sports website;
 • Het zorgdragen voor behoorlijk functionerende website;


Welke soorten cookies gebruiken we? 
Op de 365 Sports site gebruiken we een soort cookie: tijdelijke cookies. Een tijdelijke cookie blijft op uw apparaat totdat u de site weer verlaat. 

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 365 Sports en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

365 Sports wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

365 Sports neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

 

 1. Inwerkingtreding

 

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 26 juli 2018.

 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

 1. DISCLAIMER

Hoewel aan de informatie van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kan 365 Sports niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook.